Bình lắc dinh dưỡng MRIK

– Có quai
– 500ml, chịu nhiệt tốt
– In logo MRIK
– 1 bộ bao gồm bình lắc + 1 lò so

Đăng ký tư vấn dinh dưỡng